پیکاچو به نام خداوندی که تکیه بر نامش افتخاری است جاودانه اخبار دنیای تکنولوژی ، سینما و بازی http://www.pikachuo.ir 2019-12-13T13:40:36+01:00 text/html 2018-12-24T16:55:20+01:00 www.pikachuo.ir احسان خیاط باشی پوکمون شماره 3: Squirtle http://www.pikachuo.ir/post/9 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8346748334/squirtle.jpg" alt=""><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><span style="color: rgb(204, 0, 0); text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3">برای آشنایی با این پوکمون به ادامه مطلب مراجعه کنید...</font></span></div> text/html 2018-12-22T17:46:58+01:00 www.pikachuo.ir احسان خیاط باشی دانلود سریال Pokemon با زیرنویس فارسی -قسمت1 http://www.pikachuo.ir/post/8 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8346534726/pkemon_seris.jpg" alt=""><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-12-22T13:43:50+01:00 www.pikachuo.ir احسان خیاط باشی پوکمون شماره 2:Charmander http://www.pikachuo.ir/post/7 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8346511592/charmander.jpg" alt=""><div><br><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000">برای آشنایی با این پوکمون به ادامه مطلب مراجعه کنید...</font></div><div><br><br><div><br></div></div> text/html 2018-12-21T15:07:50+01:00 www.pikachuo.ir احسان خیاط باشی پوکمون شماره 1:Bulbasaur http://www.pikachuo.ir/post/6 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8346419018/001.png" alt="Bulbasaur"><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000"><br>برای آشنایی با این پوکمون به ادامه مطلب مراجعه کنید...<br></font><br></div> text/html 2018-12-21T14:41:37+01:00 www.pikachuo.ir احسان خیاط باشی گیم پلی Pokemon GO http://www.pikachuo.ir/post/5 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8346417226/pokemon.jpg" alt="گیم پلی Pokemon GO"><br><br><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000">برای مشاهده گیم پلی به ادامه مطلب مراجعه کنید...</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div></div> text/html 2018-12-21T14:32:42+01:00 www.pikachuo.ir احسان خیاط باشی تریلر فیلم آرتمیس فاول http://www.pikachuo.ir/post/4 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8346415834/p16291824_p_v8_aa.jpg" alt="تریلر آرتمیس فاول"><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000">برای مشاهده تریلر به ادامه مطلب مراجعه کنید...</font><br><br> text/html 2018-12-21T13:07:59+01:00 www.pikachuo.ir احسان خیاط باشی تریلر فیلم POKÉMON Detective Pikachu http://www.pikachuo.ir/post/3 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8346407984/POK%C3%89MON_Detective_Pikachu.jpg" alt="تریلر فیلم POKÉMON Detective Pikachu"></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;"><font size="3" color="#cc0000" face="Mihan-Iransans">برای تماشا تریلر به ادامه مطلب مراجعه کنید...</font></div><br></span></div> text/html 2018-12-21T01:07:47+01:00 www.pikachuo.ir احسان خیاط باشی پیکاچو http://www.pikachuo.ir/post/1 <div style="text-align: center;"><font size="4">آغاز به کار رسمی سایت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><font color="#000099">پیکاچو</font><br><br></font><img src="https://vignette.wikia.nocookie.net/youtubepoop/images/f/f7/5Pikachu.png/revision/latest?cb=20141108062013" alt="Image result for pikachu"></div>